Давайте з'ясуємо, кого це безпосередньо стосується:

1. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Підприємства, які самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес:

  • підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;
  • банки;
  • страховики;
  • недержавні пенсійні фонди;
  • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
  • підприємства, які відповідають категорії великих підприємств.

Для визначення категорії «Великого підприємства», необхідно проаналізувати критерії, наведені у Законі про бухоблік, та відповідати щонайменше двом із наведених, а саме:

  • Балансова вартість активів - понад 20 млн. євро
  • Чистий дохід від реалізації - понад 40 млн. євро
  • Середня кількість працівників - понад 250 осіб.

При цьому для підтвердження категорії підприємство повинно відповідати новим критеріям два роки поспіль.

Дізнатися більше про складання звітності та перехід на ведення обліку згідно з МСФЗ можна звернувшись до нас на консультацію.


Зв'язатися з нами